عنوان وب‌سایت من

چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

سرتیتر صفحه جدید

نمونه سوالات امتحانی کلاس پنجم
با سلام
در این صفحه تصمیم دارم هرز گاهی تعدادی از نمونه سوالات امتحانی کلاس پنجم را قرار دهم امیدوارم دانش آموزان کلاس پنجم از ان استفاده کرده و با آمادگی بیشتری سر جلسه امتحان حاضر گردند.

گزارش تخلف
بعدی